Your browser is not supported. Please use IE 8 or above.

Latvia

Local Business - Global Network ®

BNI - The World's Largest Referral Organization

BNI ir piemērota visām uzņēmējdarbības nozarēm, bet ne visiem cilvēkiem. Lai pārliecinātos, vai BNI ieteikumu sistēma der arī Jums, aicinām apmeklēt BNI biznesa brokastis. Kā to izdarīt?

  1. Nospiediet uz šīs saites un atrodiet Jūs interesējošo BNI grupu.
  2. Izvēlieties BNI grupu un reģistrējieties tuvākajai sanāksmei.
  3. Ja neizdodas reģistrēties, lūdzu, rakstiet uz support@bnilatvia.lt, un mēs Jums palīdzēsim.

 

Par BNI biedriem var kļūt uzņēmēji ar nevainojamu reputāciju, kuri pārstāv uzticamus uzņēmumus un kurus rekomendē esošie BNI biedri. Ja pēc BNI biznesa brokastu apmeklējuma vēlēsieties pievienoties organizācijai, lūgsim:

  1. Aizpildīt kandidāta veidlapu.
  2. Samaksāt reģistrācijas un dalības maksu.
  3. Palīdzēt pārliecināties par Jūsu un Jūsu uzņēmuma uzticamību un profesionalitāti.
  4. Uzņemties BNI dalībnieka pienākumus, no kuriem būs atkarīgi Jūsu ienākumi.

Galvenie BNI biedra pienākumi:

  1. Apmeklēt BNI tikšanās un mācības, proaktīvi veidojot uz uzticēšanos balstītas attiecības. Lai iegūtu uzticēšanos, jāiegulda darbs. Sākumā jārada uzticēšanās un jāiegulda laiks, un tikai tad var cerēt saņemt ieteikumus un gūt finansiālo atdevi. BNI nav vieglas peļņas shēma, bet gan ilglaicīga attīstības stratēģija.
  2. Sniegt ieteikumus BNI partneriem. Tikai tie, kuriem ir laba reputācija un plašs kontaktu loks, var sniegt kvalitatīvus ieteikumus un cerēt pretī saņemt tikpat kvalitatīvus ieteikumus no partneriem.
  3. Nodrošināt savu pakalpojumu kvalitāti, lai iegūtu un attaisnotu BNI kolēģu uzticēšanos un izmantotu BNI ieteikumu mārketinga sistēmu biznesa attīstībai.

Par BNI biedru var kļūt, ja kandidatūru atbalsta BNI grupas direktors un/vai biedru komiteja.

BNI

Copyright BNI. All Rights Reserved. All company names, product names logos included here may be registered trademarks or service marks of their respective owners.